ROBOT CÔNG NGHIỆP DR-410
Chi tiết

 

名称

Model

DR-410

名称

Model

DR-410

运动自由度

Chế độ tự động

4轴 4 trục

重复精度

Độ chính xác lặp lại

±0.08mm

臂长

Chiều dài cánh tay

1470mm

最大可搬运重量

Trọng lượng vận chuyển lớn nhất

10KG

驱动方式

Phương thức Drive

AC伺服马达(全轴带制动)Động cơ Servo AC

容许力矩Lực quy định cho phép

J4臂 Cánh tay J4

9.5N/M

最大运动速度Tốc độ vận hành lớn nhất

J1臂 Cánh tay J1

204.2°/s

容许惯性力矩 Lực quán tính cho phép

J4臂 Cánh tay J4

0.9KG/㎡

J2臂 Cánh tay J2

202.5°/s

 

 

J3臂 Cánh tay J3

202.5°/s

用户配线

Loại dây dùng

16根 16 chân

J4臂 Cánh tay J4

299°/s

用户配线

Loại dây dùng

Φ10mm真空管2根 2 ống chân không Φ10mm

最大运动范围Phạm vi vận chuyển lớn nhất

J1臂 Cánh tay J1

±180°

回原点

无需回原点

J2臂 Cánh tay J2

+90°,-45°

本机重量 Trọng lượng máy

180KG

J3臂 Cánh tay J3

+95°,-45°

安装方式 Phương thức lắp đặt

地面 Mặt sàn

J4臂 Cánh tay J4

±360°

适用控制器 Thiết bị điều khiển thích hợp

VL400(四轴专用驱动装置)(thiết bị drive 4 trục chuyên dụng