Khu công nghệ cao TP HCM gặt hái nhiều thành công

Đơn vị này kêu gọi được một số nhà khoa học là kiều bào về làm việc trong Trung tâm nghiên cứu và triển khai khu CNC (Trung tâm R-D), phối hợp nghiên cứu với một số viện, trường, doanh nghiệp và tạo ra nhiều kết quả đáng khích lệ.

Tin liên quan